A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Klargjering av friluftsbada

Badebaseng Øvre ute

Bassenget i Årdalshallen stenger og Friluftsbada opnar

I samband med at vi skal børje arbeidet med klargjering av utebassenget vert bassenget i Årdalshallen stengt.
Siste opningsdag vil vere 20. mai.

Vi tek sikte  på å opne utebassenget 17. juni dersom alt går etter planane.