A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Karrieremessa i Trondheim

27. januar

Karrieremessa 2020

Framtidsfylket arrangerer karrieremesser i Bergen, Trondheim og Oslo. No fyrst i Trondheim 27. januar. Næringslivet i  Sogn og Fjordane- og Hardangerregionen ynskjer å møte nyutdanna og jobbsøkarar, og skapar ei messe med interessante foredrag og rom for å møte relevante bedrifter. 
Målet er å synleggjere karriere og ledige jobbar i Vestland! Messene har til saman mellom 800 – 1000 besøkande kvart år.
Kommunane i Sogn, inkl. Årdal kommune, deltek på messa. Kom gjerne innom stand`en for ein prat.

Trondheim: https://www.facebook.com/events/2818562741538326/