A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kaivegen på Årdalstangen blir stengt i veke 4

Vegstenging Kaivegen

I forbindelse med transport av ny trafo til Hydro i Øvre Årdal blir Kaivegen stengt frå måndag til torsdag.

Transformatorleveranse til Hydro Aluminium i Øvre Årdal.
I forbindelse med transport av ny trafo til Hydro i Øvre Årdal, må Kaivegen på Årdalstangen stengast frå måndag til torsdag neste veka for å gjera klart til å losse trafo frå båt til spesialbil på Kaivegen.
Transporten vil foregå natt til torsdag.

Spørsmål kan rettast til Svein Ove Åmås på tlf. 975 78 490 eller på e-post: svein.ove.amas@ardal.kommune.no