A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Juleverkstad 12.12.19 kl 17.00-18.30

Vil du få utløp for kreativitet? Kom på biblioteket på torsdag!
Har du lyst til å brette juletrær eller anna kunst i bøker? Kom på biblioteket på torsdag!
Treng du stjernestav til ein som skal gå Lucia på fredag? Kom på biblioteket på torsdag!
Vil du lage ein engel av boksider? Kom på biblioteket på torsdag!

Går du i barnehage eller skule, på jobb eller har gått av med pensjon - kom på juleverstad på torsdag :)