A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Jubilantar i Årdal kommune

I år var det 13 tilsette som har 25 års tenesterid og 1 tilsett med 40 års tenestetid.

Desse vart det gjort stas på på Klingenberg hotell den 11. desember, der det var servert god julemiddag og dessert. Ketil Thorbjørnsen underheldt og med fin song. Ordførar Hilmar Høl og rådmann Stig Stark-Johansen delte ut påskjønning til jubilantane.

25-årsjubilantane

Jubilantar 2019 25 år[1].JPG

Kjersti Werge-Olsen, Maja Cengic, Oddgeir Bukve, Gry Hestetun, May-Kristin Nes Øvstetun, Lena Midtun, Ann-Kristin Midtun,Ingunn Marie Sandvik, Karin Anita H. Holsæter, Kirsten F. Larsen, Laila Røneid.

40-årsjubilanten

Jubilant 2019 40 år[1].JPG

Kari Hovland saman med Stig Stark.Johansen og Hilmar Høl