A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Jubilantar i Årdal kommune

I år var det 16 tilsette som har 25 eller 40 år tenestetid i Årdal kommune. Desse vart det gjort stas på på Klingenberg hotell den 06. desember, der fekk me servert god julemiddag og dessert.

Ketil Thorbjørnsen underheldt med eitt par fine sangar.

Ordførar Arild Ingar Lægreid og Olve Fossedal stod for utdeling av påskjønning til desse.

25 års jubilantane:
Anne Gerd Jevnaker
Gunn Helen Rudi
Elin Ottem Wold
Signe Endresen
Anja Bolstad
Marit Indrebø
Gunn Cecilie Avdal Semstrøm
Inger Marie Grytbakk
Inger Karlsen
Nina Widskjold Einan
Rigmor Hovland
Ingebjørg Brun
Gry Kristin Hunshammer
Sissel Irene Eldegard

jubilantar

40 års jubilantar:
Solveig Drægni
Edvard Holsæter

40 års jubilant 2018