A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Kultur og fritid/Idrettsanlegg/Jotun stadion

Jotun stadion

Idrettsparken Jotun stadion ligg i sentrum av Øvre Årdal.

Jotun stadion, Øvre Årdal

Anlegget består av Årdalshallen, Jotun stadion grasbane, Jotun stadion krøllgras, Jotun stadion friidrettsanlegg, styrketrening/trimrom, Jotunhuset og friluftsbad.

Grasbana

Fotballbane på 108 x 65 m og 400-meters friidrettsbane med kast og lengdeanlegg.
Anlegget er hovudanlegg for fotball i Årdal, og vert i hovudsak nytta av IL Jotun, Årdalstangen idrettslag og Jotun Årdalstangen FK til trening og seriekampar.

Kunstgrasbane på 101 x 64 m. med undervarme.