A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Intern utlysing - Klubbarbeidar

Ledig stilling

10% stilling i fritidsklubben, klubben har lokale i Øvre Årdal. Søknadsfrist 30.06.2016.

Arbeidsoppgåver
Arbeid med ungdommar på kveldstid i fritidsklubben.
Klubben har ope ein kveld i veka, vekslar mellom onsdagar og fredagar

Kvalifikasjonskrav
Me søker etter personar som likar å arbeide med ungdommar, men utdanning som barne- og ungdomsarbeidar er ei
føremon.

Personlege eigenskapar
Personlige eigenskapar som ;  blid, open, positiv, utadvent, inkluderende, kreativ, initiativrik og sjølvstendig  vil verta
vektlagt ved tilsetjing

Løn og tilsettingsvilkår
Stillinga er løna etter HTA
2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Søknadsprosedyre
Gå til ledige stillingar i høgre meny på Årdal kommune si heimeside.
Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg
deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt
passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.
NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta
kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.
Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda
om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

Kontaktperson
Gunnvor Haug Moen, Ungdomsleiar, mobil: 90026695, gunnvor.haug.moen@ardal.kommune.no