A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Intern lysing - Vernepleiar/miljøterapeut 86%

Søknadsfrist 13. desember 2016

                 

Me har ledig
1 x 86% fast stilling som vernepleiar i bu- og miljøtenesta, for tida Uravegen bufellesskap
Det er 3 - delt turnus med til ei kvar tid gjeldande turnus, for tida arbeid kvar 3. helg.

Kvalifikasjonskrav
Fortrinnsvis offentleg godkjenning som vernepleiar, men og andre med pedagogisk og relevant
høgskuleutdanning kan søkje. Søkjarar som har erfaring med liknande arbeid vil verte føretrekt.

Løn og tilsettingsvilkår
Løn etter utdanning og praksis i henhold til HTA.

2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.

Politiattest vil verte krevd.

Må ha førarkort.

Søknadsprosedyre
Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no
Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg
deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt
passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.

NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta
kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.

Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda
om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

Søknadsfrist    13.12.2016                                 Utlyst dato        29.11.2016                           Vårref                  861

Kontaktperson
Ann Kristin Midtun, mobil: 94169250, e-post: ankrmidt@online.no