A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

INNLEVERING frå og med torsdag 23. april

Denne veka opnar vi opp for at du kan levere attende det du har lånt.

Ein kan levere bøker tysdagar og torsdagar i desse tidsromma:

10.00 - 11.30

og

16.30 - 18.00

Bøkene skal leverast i første etasje

ved heisinngangen på sida mot gamleskulen.

Rett innanfor døra står bokkassa vår som de skal legge bøkene opp i.

NB! Ein skal ikkje levere i sjølve biblioteket, eller på butikkane - kun i bokkassa nede.

Alle bøker som kjem inn att vert sett i karantene i ei veke før dei går ut til andre lånarar.