Lokal smitterisikovurdering for Årdal kommune

Kommunelegen har ansvar for løpande å vurdere risikoen ved utbrot og den generelle smittesituasjonen i Årdal kommune. Kommunelegen vurderer epidemiologisk situasjon, spreiingspotensial og forventa sjukdomsbyrde.

Kommunelegen vurderer Årdal kommune til å ligge på risikonivå 1 "kontroll".

 

Til toppen