Testing erstatter smittekarantene for nærkontaktar

Det blir endringar i reglane for smittekarantene frå midnatt natt til 26. januar.  Smittekarantene for husstandsmedlemer og tilsvarande nære kan no erstattast med dagleg testing.

   

Kommunen har ikkje nok testar

Kommunane har fått beskjed om å vere klare til å tilby gratis sjølvtestar. Årdal kommune er ein av fleire kommunar som ikkje har fått tildelt nok testar til å kunne dele ut fortløpande til innbyggarane. Så lenge heimetestar er ei mangelvare så vil kommunen fortsette praksis med at du må kontakte legekontoret og gjere avtale om henting av hurtigtest.

Det er i tillegg sendt ut testar til elevar i skulane og ungar i barnehagane. Desse testane kan òg nyttast til andre familiemedlemer ved behov.

Helsedirektoratet har sendt ut prioriteringsrekkefølgje for kven som skal få tildelt sjølvtest (heimetest) der kommunane har mangel på testar. Årdal kommune kjem til å følgje denne prioriteringa i tida som kjem. Dersom situasjonen endrar seg og me får tilsendt meir testar vil praksis bli endra.

Prioriteringsrekkefølgje:

 1. Test av personer med symptom
 2. Test av personer med kjent eksponering:
  a) test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
  b) test av øvrige nærkontakter
   
 3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  a) test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)
  b) jevnlig testing

Slik er dei nye reglane:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem. 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Til toppen