Status smitte i Årdal 8. desember er 31 personar

Det er 12 nye personar som har testa positivt i dag og det er totalt 31 smitta i Årdal. 
Fleire husstandar i Årdal er råka. Dei fleste smitta er innafor same smitteklynge og er forventa.

Årdal kommune følgjer dei nye nasjonale råd og retningslinjer som trer i kraft natt til 9. desember.

I tillegg opprettheld me anbefalingane om å legge ned all aktivitet for barn og vaksne fram til og med 15. desember.

 

Til toppen