Smitteutbrot på Årdal sjukeheim

Det er til no avdekka fire personar smitta på Årdal sjukeheim, og av desse er det tre bebuarar og ein tilsett.

Testing fortsetter og det er fleire prøver som me ventar svar på.

Sjukeheimen vil vere stengt til situasjonen er avklart. 

Til toppen