Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona.  Information about corona in other languages.

Koronatelefon 901 11 630 - open måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00 (stengt i helgi)
Vaksinetelefon 989 06 097 - open i legekontoret si opningstid.

            Informasjonsmeldingar 

Omlag 60 personar med positiv test i veke 3

Som meldt tidlegare i veka er det jamn auke med koronasmitte i Årdal. Det er denne veka nærmare 60 personar som har testa positivt til no.

Berre i dag, fredag, er det i løpet av dagen meldt inn 20 personar med positiv test. Smitten er litt overalt i bygdi og me ser det er knytt til fritidsaktivitetar, arbeidsplassar, reiser og det spreier seg innad i familiar.

Auke i smitte vil etterkvart gå utover arbeidsplassane i bygdi og me oppmodar kvar og ein om å ta eit ansvar for at ikkje alle blir smitta samtidig. 

Hald fast på god handhygiene, bruk munnbind, hald deg heime når du er sjuk og test deg ved symptom.

NB! me minner om at dei som får innkalling til vaksinering, og ikkje kan/vil møte, gir beskjed om dette så raskt som råd. Ring då vaksinetelefonen på telefon 989 06 097 (ope i opningstida til legekontoret).

Per no er det testa nærmare 140 personar og det er totalt avdekka smitte på 11 nærkontakter med hurtigtest i Årdal. PCR-prøver er sendt til laboratorie i Førde.  

Smittesporingsteamet kartlegger no breitt og det kjem stadig nye nærkontakter i Årdal. Situasjonen er uavklart. Det er i tillegg påvist nærkontaktar i Lærdal kommune som blir testa og nærkontakter i Luster kommune. 

Status 3. august kl. 23.30:
Smittesporing pågår fortsatt. Det vil bli testa utover kvelden.
Dei som har spørsmål som gjeld testing eller nærkontakt kan ringe mobilnummer 970 19 648 fram til kl. 24.15 tysdag kveld.

Frå onsdag 4. august kl. 08.00 kan du ringe koronatelefon 901 11 630

Det vert møte i kriseleiinga i Årdal kommune onsdag 4. august kl. 09.00.

Til toppen