Smittestatus

Det er rapportert 340 smitta personar i registreringssystemet til kommunen for perioden 4. - 11. mars. Tal smitta er nok høgare da det ikkje er alle som registrerer seg og tal for PCR-testar ikkje er med i oversikten. 

Sidan veke 5 er det innrapportert 859 personar som har testa positivt på sjølvtest. Trenden er stigande.

Treng du hurtigtest så er det tilgjengeleg på ulike utleveringspunkt i kommunen. 

Du kan hente hurtigtest på:

  • legekontoret i Øvre Årdal (måndag - fredag)
  • Tenestetorget på rådhuset (måndag - fredag)
  • laurdag og søndag kan du hente på Årdal sjukeheim eller ÅBO

Minner om at viss du får positivt testresultat registrerer dette i kommunen sitt system. Du kan og registrere på vegne av andre.

Registrere positiv hurtigtest

Ein person testa søndag positivt på hurtigtest. Det er no 33 smitta her i Årdal i isolasjon. 

Ein ny person har testa positivt på hurtigtest og det er per no totalt 32 personar smitta i Årdal.
Alle følgjer fortsatt same smittespor. Testing og smittesporing fortsetter i dag. Det er til no testa 410 personer. 

Einehaugen barnehage stenger og det er åtte nye smitta i Årdal.

Status no er 23 verifiserte tilfeller her i Årdal. I tillegg er det to personar knytt til dette smitteutbrotet som oppheld seg i andre kommunar. Alle følgjer førebels det same smittesporet. Det er til no testa godt over 300 personar, 25 personer er i isolasjon, 199 personar er i karantene. Me er fortsatt tidleg i smitteutbrotet, smittesporing og testing vil fortsette gjennom helgi. 

Status no er 18 verifiserte tilfeller i Årdal og alle dei smitta er i aldersgruppa 20 til 35 år.
Det er per no ikkje verifisert noko villsmitte – alle tilfeller følgjer det same smittesporet. Me har til no testa nærmare 200 personar og førebels er det sett opp 80 tester i dag. Me reknar med at det vil bli fleire.

Per no er det testa nærmare 140 personar og det er totalt avdekka smitte på 11 nærkontakter med hurtigtest i Årdal. PCR-prøver er sendt til laboratorie i Førde.  

Smittesporingsteamet kartlegger no breitt og det kjem stadig nye nærkontakter i Årdal. Situasjonen er uavklart. Det er i tillegg påvist nærkontaktar i Lærdal kommune som blir testa og nærkontakter i Luster kommune. 

Status 3. august kl. 23.30:
Smittesporing pågår fortsatt. Det vil bli testa utover kvelden.
Dei som har spørsmål som gjeld testing eller nærkontakt kan ringe mobilnummer 970 19 648 fram til kl. 24.15 tysdag kveld.

Frå onsdag 4. august kl. 08.00 kan du ringe koronatelefon 901 11 630

Det vert møte i kriseleiinga i Årdal kommune onsdag 4. august kl. 09.00.

Til toppen