Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona.  Information about corona in other languages.

Koronatelefon 901 11 630 - open måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00 (stengt i helgi)
Vaksinetelefon 989 06 097 - open i legekontoret si opningstid.

            Informasjonsmeldingar 

Omlag 60 personar med positiv test i veke 3

Som meldt tidlegare i veka er det jamn auke med koronasmitte i Årdal. Det er denne veka nærmare 60 personar som har testa positivt til no.

Berre i dag, fredag, er det i løpet av dagen meldt inn 20 personar med positiv test. Smitten er litt overalt i bygdi og me ser det er knytt til fritidsaktivitetar, arbeidsplassar, reiser og det spreier seg innad i familiar.

Auke i smitte vil etterkvart gå utover arbeidsplassane i bygdi og me oppmodar kvar og ein om å ta eit ansvar for at ikkje alle blir smitta samtidig. 

Hald fast på god handhygiene, bruk munnbind, hald deg heime når du er sjuk og test deg ved symptom.

NB! me minner om at dei som får innkalling til vaksinering, og ikkje kan/vil møte, gir beskjed om dette så raskt som råd. Ring då vaksinetelefonen på telefon 989 06 097 (ope i opningstida til legekontoret).

Måndag 13. desember varsla Regjeringa nye nasjonale tiltak og presiserer at det er viktig med vaksinering mot covid-19. Det er og varsla at alle over 45 år skal ha fått tilbod om tredje dose innan midten av januar 2022.

Har du vore på Veekiosken i Øvre Årdal i tidsrommet søndag 12. desember kl. 19.00 - 20.00, ber me deg vere merksam og teste deg ved symptom.

Det er i løpet av helgi og i samband med testinga på skulane i Årdal måndag 13. desember, dukka opp fleire nye tilfeller av covid 19. Sidan smitteutbrotet starta er det no 56 tilfeller. Smitten er i all hovudsak knytt til Farnes skule.

Har du vore på Kaffistova i Øvre Årdal i tidsrommet 7. til 9. desember, ber me deg vere merksam og teste deg ved symptom.

I pågåande smitteutbrot er det no totalt 47 personar som har testa positivt på covid-19.

Det er per 9. desember totalt 36 personar som til no har testa positivt på covid-19 i Årdal. Dei nye smitta er i husstander til tidlegare smitta og er forventa.

Det er 12 nye personar som har testa positivt i dag og det er totalt 31 smitta i Årdal. 
Fleire husstandar i Årdal er råka. Dei fleste smitta er innafor same smitteklynge og er forventa.

Kommunelege Frode Myklebust melder tysdag 7. desember at det no er eit pågåande smitteutbrot i Årdal.
Totalt 19 personar har testa positivt på covid-19 til og med i dag.

I løpet av helgi og til no, er det komme ni nye som har testa positivt på hurtigtest for covid-19. Tilfella er knytt til innreise frå utlandet, reise innanlands og til tidlegare kjent smittetilfelle på ungdomsskulen i Øvre Årdal.

 

Årdal kommune ber besøkande på sjukeheimane i kommunen om å bruke munnbind ved besøket.

Til toppen