Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon

Årdal kommune følgjer som utgangspunkt dei nasjonale retningslinjene og minner om at du som privatperson må setje deg inn kva som er gjeldande.

22. april: kommunen anbefalar personar som har vore i område med høgt smittepress om å gå i frivillig karantene og teste seg på dag 3 og 7.

16. april: første trinn i nasjonal gjenåpningsplan trer i kraft.

26. mars: 
Årdal kommune stettar dei nasjonale reglane. Me har ikkje lokale reglar i tillegg til dette, men me ynskjer å presisere og forenkle nokre punkt i dei nye reglane og anbefalingane som er iverksett.

Dei nasjonale reglane gjeld frå 25. mars til 12. april.

Status 16. mars:

Årdal har fem tilfeller som har testa positivt for covid-19 i samband med innreise og nærkontakt. Personar og nærkontaktar er i isolasjon. Det vart 12. mars stadfesta påvist brasiliansk mutasjon på tre av personane. Situasjonen er under kontroll. Kommunelege/smittevernlege bestemmer når isolasjon kan opphevast.
 

Status 7. mars:

Det er påvist ny person smitta av Covid-19 i Årdal kommune. Personen var i innreisekarantene da melding om positiv test kom. Vedkomande er sett i isolasjon og nærkontaktar er avklart.

Det er til no åtte personar som har testa positivt på covid-19 i Årdal.

Status 6. mars:

Det er påvist ein ny smitta av Covid-19 i Årdal kommune. Personen har vore i karantene som nærkontakt og er no sett i isolasjon. Smittekjelde er kjend og det er oversikt på andre nærkontaktar.

 

Me minner om å:

•    halde avstand og bruke munnbind når du ikkje kan halde god nok avstand
•    halde hendene dine reine
•    halde deg heime viss du er sjuk
•    redusere tal personar du møter
•    sjekke status i den kommunen du skal til før du reiser

 

 

 

Til toppen