Viktig informasjon om koronaviruset

Lokal informasjon i samband med nasjonale tiltak

18. februar - vinterferie, reiser og korona

Årdal kommune opprettheld tilråding om frivillig sjølvpålagt karantene om du kjem frå områder med høgt smittepress. Regjeringa har no fjerna ringkommuneregistreringa og i samband med dette er du sjølv ansvarleg for å undersøkje forholda i den kommunen du reiser til. Kommunen tilrår og at du testar deg på dag 3 og 7 dersom du har vore i område med høgt smittepress.

Hald deg heime om du blir sjuk, og test deg viss du får symptom. Vær førebudd på å endre planane dersom det vert lokale utbrot der du oppheld deg eller der du skal reise.

Dei nasjonale reglane som gjeld for besøk heime, gjeld og dersom du oppheld deg på hytta. Les meir om dette på Folkehelseinstituttet sine sider. Handle i eigen kommune før avreise eller handle på tidspunkt med lite kundar der du er. Mange kommunar har innført påbod om bruk av munnbind og lignande - set deg inn i reglane som gjeld for den kommunen du reiser til.

Skal du bu på hotell, så hald avstand og følg smittevernreglane. Vær førebudd på at du kan komme i karantene viss det blir utbrot av smitte på hotellet.

Hugs at det er ekstra viktig å følgje smittevernråda når du er på reise, sidan du er i kontakt med fleire miljø enn elles.

Som innbyggar er du sjølv ansvarleg for å oppdatere deg om smitteforholda i den kommunen du skal reise og opphalde deg i, og å ta forholdsreglar som tilrådd/pålagt.

Les også: regjeringen sine nasjonale råd for vinterferien

Årdal kommune oppmodar alle om å laste ned smittevernappen

Me minner om å:

•    halde avstand og bruke munnbind når du ikkje kan halde god nok avstand
•    halde hendene dine reine
•    halde deg heime viss du er sjuk
•    redusere tal personar du møter
•    sjekke status i den kommunen du skal til før du reiser

Aktivitetar for born og unge under 20 år

Det er ope for aktivitetar innandørs i kommunale bygg for born og unge under 20 år. Det betyr at idrettshall og kulturbygg er tilgjengeleg for organisert trening og aktivitet. Born og unge kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt både inne og ute. Kamp, cup og stevner bør fortsatt utsettast.
Vaksne vert tilrådd å ikkje drive organisert aktivitet innandørs, og dei kommunale bygga har ikkje opna opp for dette. Utandørs kan vaksne trene dersom det er mogleg å halde god avstand.

Skjenking

Nasjonale retningslinjer gjeld. Det betyr at det er skjenkestopp ved midnatt og gjester kan ikkje sleppast inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kun til dei som får servert mat. Minst 1 meter avstand mellom gjester utanfor samme husstand. Sitteplassar for alle gjester og kun bordservering av alkohol. Det skal registrerast kontaktopplysningar til dei gjestene som samtykker til det.

Arrangement 

Dei fleste arrangement bør utsettast eller avlysast. Sjå kva krav som gjeld i nasjonale retningslinjer dersom arrangement likevel må haldast.

Årdal kommune føl dei nasjonale retningslinjene for smitteverntiltak og slik smittesituasjonen er per i dag i Årdal, er det ikkje grunn til å opprette lokale forskriftsfesta tiltak. Dette kan endre seg på kort varsel.

Regjeringa har vidareført dei nasjonale reglane.

Oversikt nasjonale tiltak

 

 

 

 

Til toppen