A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Informasjon om hjort - MØTE ER AVLYST

hjort med sendar.jpg
No har alle dyra som vart merka i 2018 droppa klavane. Miljødirektoratet har sendt melding om at dei ønskjer å følgje dette vidare med å merka fleire hjort i distriktet no. Dette arbeidet vil verte starta opp med det fyrste, det vil føregå på kveld og natt. Det kan bli aktuelt å merka dyr i Lærdal, Årdal og Aurland. Det vil bli nytta lys for å finne dyr.

Onsdag 1 april (ingen spøk) vert det halde eit opent møte om hjorteforvaltning i kultursalen i Lærdal. Sjå program HER.
Dette er eit av 4 slike møter som vert halde i kartleggings område rundt Nordfjella. Hugs påmelding.
Hjortemerking
Helsing
Lars Nesse
-CWD koordinator-