A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Informasjon om fysioterapi, ergoterapi og Friskliv

fysio

I samsvar med vedtak frå Helsedirektoratet er ergo- og  fysioterapitenesta i Årdal redusert til eit absolutt minimum. Dette gjeld både den kommunale delen og fysioterapeutane i Storevegen 44.

Frisklivssentralen har midlertidig avlyst alle sine tilbod i Årdal 
Kommunal fysioterapi har eit begrensa tilbod til dei som er på korttidsavdelinga på ÅBO. 
Ergoterapitenesta tar kun akutte saker vedr tekniske hjelpemidler, ingen heimebesøk i denne perioden.
 
Sjølvstendig næringsdrivande  fysioterapeuter i Storevegen 44 har midlertidig avlyst sine tenester, men kan kontaktes på telefon ved spørsmål. 
 
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:
 
Ved spørsmål kring dette kan de ta kontakt med de aktuelle fagpersonane:
 
Fysioterapeuter Storevegen 44 
Lars Kristian Fauske mob: 483 30 255
Øyvind Steinsland mob: 908 59 866
Kristine Lekang Øvstetun mob: 948 38 986 
Torunn Gjerstad mob: 481 06 450
 
Kommunale fysioterapeuter.
Grytsje Kooistra mob: 959 03 034
Karianne Gudvangen mob: 992 24 839
 
Ergoterapeut
Heidi Skeie mob: 993 66 881
Inger Karlsen mob: 488 96 505
 
Informasjonstelefonen til Årdal Kommune 901 11 630