A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Informasjon frå Hydro

Hydro 1

Karbonfabrikken skal benytte nødavsug på formiddagen mandag 5. november. Varighet blir ca. 35 minutter. 
Bruk av nødavsug er ein del av standard prosedyre ved oppstarten av ovn. Det blir og i to veker framover meir støy enn normalt.

Vi vil og gjere oppmerksam på at i forbindelse med stor prosjektaktivitet dei komande 2 vekene, kan det i periodar bli noko meir støy enn normalt fra 
fabrikkområdet. Her vil vi sjølvsagt iverksette tiltak for å minimalisere dette så langt det let seg gjera.

Med helsing
Are Indrelid, Kommunikasjon
Hydro Aluminium AS, Årdal Metallverk
M:+47 901 49 845
Epost: are.indrelid@hydro.com 
www.hydro.com