A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Informasjon frå helsestasjon

Barselavdeling_300x169

Helsestasjon- og jordmortenesta i Årdal kommune ynskjer å beskytte dei mest sårbare brukarane våre mot korona smitte.

Me ynskjer difor ikkje at du/de skal komme på helsestasjon, om ein har:
Feber
Hoste
Sår hals
Influensasymptom
Tung pust

Ring oss så avtalar me ny tid.

Frå måndag 16.03.20 vert det redusert drift på helsestasjon- og jordmortenesta.
Har du spørsmål kring avtalte konsultasjonar, ring helsestasjonen. 

På helsestasjon vert det prioritert oppfølging av nyfødde og vaksiner /vektkontroll til born opptil 15 månader.

Anbefalte svangerskapskontrollar vert utført som normalt.
Konsultasjons tid vert redusert til 15.minutt i tråd med anbefalingar. 
Telefonkonsultasjonar vert nytta.

Det er for tida ikkje høve til å ta med søsken til helsestasjon, eller barn på svangerskapskontroll. 

Me håpar på forståing for dette.

Helsestasjon for ungdom er også stengt, men manglar du resept på prevensjon eller har symptom på klamydia,  ring helsestasjonen.

Helsestasjons-og jordmortenesta Årdal kommune