A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Informasjon frå barnevernstenesta i Årdal

barnevern

Barnevernet vil framleis vere tilgjengelege for alle som treng å komme i kontakt med oss, men det vil skje utan fysisk kontaktpunkt - så langt dette er mogeleg. Som fylgje av utbrotet av koronaviruset vil barnevernet jobbe annleis i tida framover. 

Barnevernet har ein akuttfunksjon for barn og unge som har behov for naudsynt hjelp. Dei neste vekene vil andre oppgåver som fylgje av dette bli nedprioritert.
 
Me veit at mange foreldre vil oppleve utfordrande dagar når ein kjem tett på kvarandre og må ta større ansvar for borna si læring. Utfordringar som til vanleg er til å leve med, kan bli større og vanskelegare å handtere. Me ynskjer å hjelpe og vil så langt me klarar bistå dei som treng det.

Nedst på sida finn de telefonnummer til kontaktpersonane i barnevernet. Barnevernet er tilgjengeleg på telefon alle kvardagar frå kl 0800-1530.
 
Dersom du har behov utanom vanleg kontortid eller på helg/heilagdagar, kan du kontakte vår vakttelefon. Her kan du få råd og rettleiing for å avhjelpe umiddelbart, og bli sett i kontakt med nokon som hjelper deg vidare. 
 
Leiar Anne Fretheim Larsen 99080462
Linn Luggenes 95025295
Veronica Bergerud 99080437
Espen Wigdahl Huun 40439480
 
Vakttelefon for Årdal, Lærdal og Aurland 90213481
 
Alarmtelefonen for barn og unge 116111