A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Influensavaksine 2015

Det er no muleg å få influensavaksine på helsestasjonen.


Helsestasjon finn du no i 1. etg. rådhus 2 (inngang ved sida av Sundal Elektro).

Opningstid kl. 09.00 - 15.00:
Tysdag 6. oktober
Onsdag 7. oktober
Torsdag 8. oktober
Torsdag 15. oktober
Tysdag 20. oktober

Pris:
Influensavaksine kr 120,-
Pneumokokkvaksine kr 250,-

Ta med personnummer og kontant betaling.

Influensavaksine vert tilrådd for:

  • Alle fra fylte 65 år
  • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheimar
  • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)

Barn og vaksne med:

* diabetes mellitus, type 1 og 2
* kronisk luftvegssjukdom
* kronisk hjarte- og karsjukdom
* kronisk leversvikt
* kronisk nyresvikt
* kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
* nedsatt infeksjonsforsvar
* svært alvorlig fedme (BMI over 40)
* annan alvorlig eller kronisk sjukdom etter individuell vurdering av lege