A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Indre Sogn Asvo

Indre Sogn ASVO AS vart etablert i 1996 som eit aksjeselskap, eigd av Årdal kommune og Hydro Aluminium AS

Eit godt samarbeid med kommunen, Hydro og næringslivet elles, har gjort det mogleg med varierte oppgåver og arbeidsforhold for våre tilsette.

Verksemda tilbyr:
Tilrettelagt arbeid på ein slik måte at det er med på å kvalifisere og utvikla ressursar hjå den einskilde.

  • Attføring
  • Personalutvikling
  • Varige arbeidsplassar
  • Kartlegge interesse, arbeidskapasitet og evner
  • Opplæring
  • Støtte til å fungere i det sosiale miljøet på arbeidsplassen
  • Utprøving av hjelpeutstyr, eller fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen
  • Hjelp til å komma ut i ordinert arbeid

 Verksemda har eiga heimeside: Indre Sogn Asvo