A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

på Tya bakeri og kafè kl. 20.00

12. April - Humorshowet “Rikets stillstand” med Tor Arne Johnsen

12 april:

 Humorshowet “Rikets stillstand” med Tor Arne Johnsen, på Tya bakeri og kafè kl. 20.00.

Rikets stillstand er eit 5 kvarters verbal humorshow som er original i både form og innhald. Som 4. amanuensis dr. Pensum tek Tor Arne Johnsen scenen som føredragshalder, og gir seg i kast med ein analyse av helsetilstanden i nasjonen. Slik blir velkjende og kvardagslige fenomen behandla med det dypeste akademiske gravalvor, og publikum får høyre om nye lidelser dei ikkje visste fantes - men som dei innser at dei har!