A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Påskeope

Me har alt du treng til påskekosen. Anten om det er krim, quiz, matlaging eller film som skapar påskekos for deg, så finn du det på biblioteket.

I påskeferien er biblioteket ope:

Tysdag 27. mars
Kl 11:00 - 18:30