A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Nytt telefonnummer til Årdal bibliotek

Då har vi fått nytt telefonnummer:

46 91 56 47