A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Vil du stille ut i biblioteket?

For tida har vi 3 ustillingsmontrar, der det er mogleg å hengje opp på 4 sider, ståande i biblioteket.

For tida har vi fotoutstilling med bilete frå boka "Utladalen og fjella omkring".

Frå nyttår har vi ledig utstillingsplass.

Har du lyst til å stille ut arbeida dine i biblioteket, så kan du ta kontakt på:

bibliotek@ardal.kommune.no, eller på tlf.: 57665373.