A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Elevarbeid frå kunstundervisninga

Utstilling - Årdal musikk & kulturskule

Dei presenterer arbeid der dei fritt har teikna og måla etter inspirasjon frå filmverda, handstudie, sjølvportrett og portrett av kvarandre m.m.

hattemaker