Framside

Koronavirus_231x165

Informasjon om opning av skulane i Årdal

Årdal kommune ynskjer alle grunnskuleelevar velkomen attende til skulen. Måndag 11.mai vil skulane i Årdal vere klare til å ta i mot alle elevane i grunnskulen. Det ser vi alle fram til.

2020-05-09
Koronavirus_231x165

Informasjon om opning av skulane i Årdal

Skulane i Årdal opnar att 27. april. Dei siste vekene har vore ei spesiell og usikker tid for dei fleste. Kanskje spesielt for dei aller minste av oss. Det er difor gledeleg å sjå at regjeringa ser det som trygt å opne opp att skulane og.

2020-04-24
Powered by CustomPublish AS