Framside

OIP_231x224

Skulefrukt Farnes skule

Politikarane i Årdal Kommune har vedteke at det skal innførast ordning med skulefrukt frå hausten 2020. Me har til no jobba for å få på  plass alle praktiske detaljar og organisering av fruktordninga. 

2020-09-15
Slimetime 1_231x185

Slimetime

Me er fem jenter frå 10.klasse på Farnes Skule som var så heldige å vinne marknadsførings-prisen for elevbedrifter i Sogn. Me laga slim til elevar på barneskulen frå 2-6.klasse.

2020-09-10
SFO

Moderasjonsordning i SFO

Frå 1.august 2020 er det fastsett ei moderasjonsordning i SFO som omhandlar rett til redusert foreldrebetaling. Ordninga er regulert i forskrift til opplæringslova kapittel 1B om skulefritidsordninga.

2020-09-04
Powered by CustomPublish AS