Idekafe 23. april kl. 09.00 - 14.00

Ordføraren har invitert til idekafe om samfunnsplanen i kantina rådhuset måndag 23. april kl. 09.00 - 14.00.

Lag og organisasjonar har fått invitasjon til å delta.

Minner om at fristen for innspel til kommuneplanen samfunnsdelen 2019 -  2023 er utsett til 4. mai 2018.

Planprogram til høyring

Merknader til planprogrammet kan sendast skriftleg til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller til postmottak@ardal.kommune.no