Huldrebakken

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Huldrebakken

Tiltaksnr

  9

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-140

Kart

 Skredsikring Huldrebakken

Lengde

137 meter

Høgde

3 meter

Byggeår

1966

Føremål

Sikring mot steinsprang

Oppbygging

Stedlige massar

Kostnad

56 500 kr

Tilkomst

1 veg

Bilete

Tilsyn 1

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 07/500

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (mars 1966)

Rapport 2 (mai 1966)

Tilleggsrapport (juni 1966)