Høyring namnesak

Kartverket har etter § 5 i Lov om stadnamn oppretta namnesak i Årdal kommune og ber kommunen legge namna ut på høyring.
Høyringsfrist 16. februar.

 

Årdal kommune reiser namnesak for fylgjande namn med avleiingar:

 • Naddvik/Nattvik/Natvik (bygd)
 • Naddvik/Nattvik/Natvik (gardsnr. 2)
 • Øvre Offerdal(en)/Øvre Ofredal(en) (gardsnr. 33)
 • Nedre Offerdal(en)/Nedre Ofredal(en) (gardsnr. 34)
 • Indre Offerdal(en)/Indre Ofredal(en) (gardsnr. 35)
 • Ytre Offerdal(en)/Ytre Ofredal(en) (gardsnr. 36)
 • Ytre Offerdalen/Ytre Ofredalen (dal)
 • Indre Offerdalen/Indre Ofredalen (dal)


Kartverket nyttar samstundes høvet til å reisa namnesak for nokre naturnamn med avleiingar:

 • Demningen/Demmingen (same som Paradistjørni)
 • Knipenborg (same som Raudbergsnuten)
 • Rundevatnet
 • Mastrehaugtjørni
 • Langevatnet

Brev frå Kartverket for namnesak 2015/5

Fullstendig namneliste med alle avleidde namn

Eigarar og festarar har rett til å utala seg om gardsnamn og bruksnamn, og lokale organisasjonar har rett til å uttale seg om skrivemåten av namn som dei har særleg tilknyting til. Dei som har bruksnamn som inneheld gardsnamnet vert tilskrivne direkte.

Kommunen hentar inn og samordnar høyringsfråsegnene, og sender dette til Stadnamntenesta på Vestlandet. Stadnamntenesta gir tilråding til Kartverket som har vedtaksmynde.

Fråsegna skal sendast til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller på epost til postmottak@ardal.kommune.no innan 16. februar.