A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring: Lokal planstrategi 2016 - 2020

planstrategi

Årdal formannskap har i møte 13.09.2016 sak 097/16, vedteke at framlegg til kommunal planstrategi for Årdal kommune 2016 – 2020 vert lagt ut til høyring jf. § 10-1 i plan- og bygningslova. 

Høyringsfrist 19. oktober 2016

Høyringsdokument:
Kommunal planstrategi 2016-2020 for Årdal kommune
Formannskapsak 097/16

Dokumentet vert, i tillegg til utlegging på heimesida, lagt ut på Tenestetorget, rådhuset og Årdal bibliotek.

Høyringssvar skal sendast innan 19. oktober til:
Årdal kommune
Statsråd Evensensveg 4
6885 Årdalstangen

Eventuelt på epost til postmottak@ardal.kommune.no