A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring - kommuneplanen sin samfunnsdel

Høyringsfrist er sett til 20. august 2019

Årdal formannskap har i møte 06.06.2019 vedteke å legge Kommuneplanen sin samfunnsdel ut på offentlig høyring med heimel i pbl § 11-14.
Plandokumentet er lagt ut på heimesida til kommunen, Tenestetorget og biblioteket i perioden 20.juni – 20. august 2019.
Synspunkt kan sendast Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller til postmottak@ardal.kommune.no.

Dokumentet finn du HER.