Høyring - Helse og omsorgsplan Årdal kommune 2019 -2029

Høyringsfrist 20. august

Helse og omsorgsplan Årdal kommune 2019 – 2029

Årdal formannskap har i møte 06.06.2019 vedteke å legge Helse- og omsorgsplanen ut på
offentleg høyring med heimel i pbl §§ 11-14.

Plandokumentet er lagt ut på heimesida til kommunen, tenestetorget og biblioteket i perioden
20.juni – 20.august 2019.

Synspunkt kan sendast Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen, eller til
postmottak@ardal.kommune.no.

Dokumentet finn du HER.