A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring - budsjett 2020, økonomi- og handlingsplan 2020-2023

Rådhus_edited

Årdal formannskap sitt framlegg til budsjett 2020, og Økonomi og handlingsplan 2020-2023 vert i samsvar med kommunelova § 44 og § 45 lagt ut til offentleg ettersyn frå 5.12.2019.

Høyringsfrist 18. desember 2019.

I tillegg til heimesida vert dokumenta lagt ut på fylgjande stader:
 
Tenestetorget, rådhuset Årdalstangen
Årdal bibliotek
 
Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende innspel eller merknader til: postmottak@ardal.kommune.no eller Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen seinast innan 18.12.2019.
 
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 skal handsamast av Årdal kommunestyre torsdag 19. desember.
 
Høyringsdokument: