A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring: Budsjett 2018, Økonomi- og handlingsplan 2018-2021

Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2018, og Økonomi og handlingsplan 2018-2021 vert i samsvar med kommunelova § 45-3 lagt ut til offentleg ettersyn frå 28.11.2017 og i 14 dagar.

Dokumenta vert lagt ut på fylgjande stader:

  • Tenestetorget, rådhuset Årdalstangen
  • Årdal bibliotek
  • Årdal kommune si heimeside

Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende innspel eller merknader til: postmottak@ardal.kommune.no eller Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen seinast innan 12.12.2017.

Høyringsdokument:

Budsjett 2018, Økonomi- og handlingsplan 2018-2021

Prisar, satsar og gebyr 2018