A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Hilmar Høl er ny ordførar

Hilmar Høl vart i dag valgt som ny ordførar i Årdal.

I konstituerande kommunestyremøte vart Hilmar Høl, AP i dag samrøystes valgt som ny ordførar i Årdal for perioden 2019 - 2023. Med seg som varaordførar får han Anne Kauppi, AP.

Nytt formannskap for perioden 2019 - 2023 er:
Hilmar Høl, AP
Anne Kauppi, AP
Marie-Helene H. Bransdal, AP
Siv Bakken, AP
Aleksander Øren Heen, SP
Thomas Norheim Moen, SP
Kjell Arvid Heen, SP

Varamedlemer for AP:
Sigmund Solvoll
Christian Sønstlien
Kirsti Eklund
Morten Skarsbø
Line Hillestad
Jasmin Eminovic

Varamedlemer for SP:
Mats Lindborg
Hilde Horpen
Eirik Otterdal
Sonja Øren
Helge Øvstetun

Kontrollutval for perioden 2019 - 2023 er:
Knut Arne Klingenberg, H - leiar
Odd Semstrøm, AP
Anita Laberg Øvstetun, AP Nestleiar
Erling Offerdal, SP
Lisa Horpen, Sp

Varamedlemer for Høgre og SP:
1. Jostein Holsæter, SP
2. Trude Gjermo Nessestrand, H
3. Inger Karlsen, SP

Varamedlemer for AP:
1. Malvin Stenehjem
2. Rune Blikken