HERO legg ned asylmottaket i Årdal

UDI har varsla reduksjon av 700 asylmottakplassar i Region Vest. HERO som driftar mottaket i Årdal har fått varsel om oppseiing av 1480 plassar på 9 mottak. 
Som konsekvens vert mottaket i Årdal lagt ned.

Mottaket i Årdal vert avikla innan 31.12.2016.

Les meir på Hero sine sider.