A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Helse- og omsorgsplan 2019-2029, ny høyringsfrist

Nytt høyringsutkast av Helse- og omsorgsplan Årdal kommune 2019 – 2029.
Høyringsfrist 14. oktober.

Formannskapet.har vedteke å legge Helse- og omsorgsplanen ut på ny høyring. 

Plandokumentet er og lagt ut på tenestetorget og biblioteket fram til 14. oktober 2019.

Innspel kan sendast Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller til postmottak@ardal.kommune.no.

Utleggingsvedtak med protokolltilførsel.
Høyringsdokument.