A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Eldreomsorg/Heimesjukepleie

Heimesjukepleie

Heimesjukepleien er ei teneste som vert ytt i pasienten sin heim. Målgruppa er menneske med akutt eller kronisk funksjonssvikt, sjukdom, funksjonshemming eller til personar som treng omsorg og pleie når livet tek slutt. Tenesta er gratis.

Tips ein ven Skriv ut