A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Handlingsplan landbruk ÅLA

landbruk

Felles Landbrukskontor ÅLA har revidert "Handlingsplan for 2015-2016", og den vert vidareført for 2017.

Tiltaksplan landbruk har fylgjande delmål prioritert:

1. Arealbruk - Ta vare på areal som er godt eigna til matproduksjon
2. Husdyrhald - Utvikle, styrke og auke sauehaldet og storfehaldet i kommunen
3. Grøntnæringa - Auka volum i hovudkulturar
4. Tilleggsnæringar - Utvikle tilbod innan, jakt, fiske og oppleving
5. Omdømebygging - Styrke rekruttering til næringa

Oppdatert handlingsplan 2017