A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Hagavegen stengt grunna vassbrot

Det vart i går kveld oppdaga vassbrot i Hagavegen.


Vassbrotet er ordna, men fram til vegen er ordna igjen vert Hagavegen stengd på strekninga mellom krysset Markavegen/Torvald Lægreidsveg og opp til krysset ved Langvollvegen/leikeplassen (gamle filialen).