A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Hæreid Vest

Hæreid Vest

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Hæreid Vest

Tiltaksnr

 

1

Profiler

 

Oversikt profiler; Profiler 0-40, Profiler 40-90, Profiler 90-120

Kart

 

Skredsikring Hæreid Vest på Sognekart

Lengde

 

120 meter

Høgde

 

5,5 meter

Byggeår

 

2000

Føremål

 

Sikring mot steinsprang

Oppbygging

 

Natursteinmur 3:1 bakkant, fylling 1:2 framkant

Kostnad

 

800 000,-

Tilkomst

 

2 vegar

Bilete

 

Tilsyn 1

Tilsyn 2

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 06/615

 

Geolograpportar:

 

Rapport 1 (1954)

Rapport 2 (1977)

Rapport 3 (2009)

Rapport 4 (2010)