A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Hæreid ved Lysa

Hæreid ved Lysa

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Hæreid ved Lysa

Tiltaksnr

  3

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-100

Kart

 Skredsikring Hæreid v/Lysa

Lengde

100 meter

Høgde

4 meter

Byggeår

1977

Føremål

Sikring mot snø/flaumskred

Oppbygging

Stedlige massar

Kostnad

125 000 kr

Tilkomst

1 veg

Bilete

Tilsyn 1 

Tilsyn 2

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 07/495 (01/446 DL)

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (1976)

Rapport 2 (1977)

Rapport 3 (1982)