A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Hæreid Midt

Hæreid Midt

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Hæreid Midt

Tiltaksnr

  2

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-20Profiler 20-60Profiler 60-100

Kart

 Skredsikring Hæreid midtre

Lengde

100 meter

Høgde

4,5 meter

Byggeår

2000

Føremål

Sikring mot steinsprang

Oppbygging

Natursteinsmur 3:1 bakkant, fylling 1:1,5 framkant

Kostnad

700 000 kr

Tilkomst

2 vegar

Bilete

Tilsyn 1

Tilsyn 2

 

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 07/494

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (1954)

Rapport 2 (1977)