Hæreid Aust

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Hæreid Aust

Tiltaksnr

  4

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-40Profiler 40-120Profiler 120-160Profiler 160-175

Kart

 Skredsikring Hæreid aust

Lengde

175 meter

Høgde

6,5 meter

Byggeår

2000

Føremål

Sikring mot steinsprang

Oppbygging

Natursteinsmur 3:1 bakkant, fylling 1:1,5 framkant

Kostnad

1 200 000 kr

Tilkomst

2 vegar

Bilete

Tilsyn 1 

Tilsyn 2

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 07/496

 

Geolograpportar:

Rapport 1

Rapport 2

Rapport 3