A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Gymsalen på Tangen skule er stengd på ubestemt tid

Det har skjedd ein skade på golvet i gymsalen.

Reparasjon på golvet er sett i gang, men det er usikkert når gymsalen kan takast i bruk att.